Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γεωμετρικά σχήματα στην διακεκομμένη γραμμή: τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, εξάγωνο, καρδιά και αστέρι