Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης της γεωργίας. Πρωτεύουσα: Τιφλίδα. Χώρα που βρίσκεται στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, στα σύνορα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης