Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Εδώ έχετε το τιμόνι του πολλαπλασιασμού από 5 να επιλυθούν, οι λύσεις είναι κενό