Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα αυγά για να μάθετε πώς να μετρήσει στις δωδεκάδες. Από το πρώτο αυγό, σε μισή ντουζίνα, μια ντουζίνα τέσσερις δωδεκάδες, συνολικά σαράντα οκτώ αυγών, αυγά 48