Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γιούμι Ισιγιάμα, ένα ιαπωνικό κορίτσι, είναι ειδικός σε πολεμικές τέχνες από Κώδικας Λυόκο