Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το γράμμα O είναι ένα τέρας της στρογγυλό πρόσωπο, με εντελώς ανοικτό στόμα. Η γυναίκα τέρας του το γράμμα O φαίνεται κουρασμένος και να είναι το χασμουρητό