Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γρανίτα, ο πάγος γίνεται με νερό και ζάχαρη και άρωμα και χρωματίζοντας με ένα ξύλινο ραβδί