Σχέδιο Online

Ζωγραφιές ΔΟΑΕ λογότυπο, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας