Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το δέκατο ψηφίο από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, από 0 έως 9 με αναμμένα κεριά