Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Στο σχολείο παραδίδεται το απολυτήριο με τα προσόντα που αποκτήθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια. Υπάρχουν, επίσης, τα διπλώματα για να ανταμείψει πρωτεύσαντες φοιτητές, όσοι έχουν αποκτήσει τα καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα