Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Πλάγια όψη ενός βυτιοφόρου, ένα φορτηγό που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών, όπως νερό, χημικές ουσίες και καύσιμα