Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Παγκόσμια ημέρα των Κωφών, 1η Οκτωβρίου. Διεθνές σύμβολο για την κώφωση