Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Καθεστώς για τη θεωρία των χρωμάτων, η αποσύνθεση του μια δωδεκάγωνο αστέρια που σχηματίζουν τρίγωνα και πολύγωνα τεσσάρων όψεων