Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια χρωματική δακτύλιος σχηματίζεται από δώδεκα τραπεζοειδούς στοιχεία από δύο ομόκεντρους δωδεκάγωνο