Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 2:30 και 14:30, σε χρωματισμό σελίδα για να μάθετε τις ώρες στο ρολόι, είναι δύο και μισή το νύχτα ή το απόγευμα