Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Δύο ορθογώνια χαμογελώντας σε διαφορετικές θέσεις, ένα κάθετο ορθογώνιο και μια οριζόντια ορθογώνιο