Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σόνικ με Chip, το μικρό ζώο που φέρουν είναι ένας φίλος του Sonic