Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 1:00 και 13:00, τώρα είναι μία ακριβώς. Τι ώρα είναι; Να γνωρίζουν πώς να απαντήσετε σωστά αυτή την κοινή ερώτηση έχουμε ετοιμάσει αυτή τη συλλογή των χρωματίζοντας σελίδες με τις βασικές ώρες σύμφωνα με τα ρολόι χέρια