Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 00:45 και 12:45, είναι μία παρά τέταρτο, ένα διδακτικό φύλλο για να μάθετε ώρες ρολόι. Ένα ρολόι με τα χέρια που υποδεικνύει το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα και σαράντα πέντε λεπτά. Περιλαμβάνει τους αριθμούς των ωρών σε 24-ωρη μορφή