Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μαθαίνοντας να καταμετρήσω τον αριθμό 100, με εκατό αστέρια τοποθετημένα σε δεκάδες. Εκπαιδευτικό φύλλο με δέκα στήλες από δέκα σειρές αστέρια για συνολικά εκατό στοιχεία για την καταμέτρηση και χρωματισμός