Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα εξαγωνικό δακτύλιος σχηματίζεται από ορθογώνια τρίγωνα για την απεικόνιση των χρωμάτων