Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Εργαζόμενος την τοποθέτηση ενός καλουπιού με τη βοήθεια ενός γερανού, ο πρώτος μηχανικός για να παρακολουθήσει τις εργασίες