Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Goomba, εχθρούς του Mario, ένα είδος μανιταριού με τα πόδια