Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, του ΟΗΕ γιορτάζει την 20η Νοεμβρίου, επέτειο της υιοθέτησης της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1959