Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Echo Echo είναι ένα μικρό ξένο σώμα του οποίου είναι ένας ζωντανός ενισχυτή, επίσης, έχει τη δυνατότητα να τον εαυτό του εις διπλούν