Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η Αγία Οικογένεια στη σταθερή με το βόδι και το μουλάρι, ένα ιπτάμενο άγγελος, ένας βοσκός με πρόβατα και ένα βασιλιά δίνει δώρα τους στον Ιησού