Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Capper, ένα νέο χαρακτήρα από πόνυ, η ταινία. Capper είναι ένα κομψό δρόμο γάτα με μια αριστοκρατική καταγωγή, ένας καλλιτέχνης con καλόκαρδος