Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ορθή γωνία, γωνία 90 μοιρών. Οι πλευρές του ορθή γωνία είναι κάθετες. Ένα τέταρτο του κύκλου