Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η κλακέτα, ένα είδος του σκάφους που χρησιμοποιείται στα γυρίσματα για την αναγνώριση κάθε κομμάτι της διαδικασίας γυρισμάτων