Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι μαθητές φτάνουν στο σχολείο το πρωί. Φοιτητές οι οποίοι κατοικούν πλησιέστερα μπορούσε να περπατήσει στο σχολείο. Το κορίτσι που περπατάει στο σχολείο