Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα μοιρογνωμόνιο, ημικυκλική όργανο μετρήσεων με 180 °, εξηκοστή βαθμούς