Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Κοτόπουλο Brent, τη νέα ταυτότητα του Brent McHale ως μασκότ ένα