Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Πινόκιο. Η νεράιδα μετασχηματίζει μια μαριονέτα του ξύλου σε ένα παιδί