Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σκηνή μιας οικογένειας να σκεφτούμε. Η οικογένεια συγκεντρώθηκαν μπροστά από την τηλεόραση. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει τη δική του απομακρυσμένου ελέγχου