Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 11:45 έως τις 23:45, αυτές τις ώρες σε ψηφιακή μορφή που αντιστοιχούν με τα χέρια του ρολογιού, δεκαπέντε λεπτά για να το δώδεκα, το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα