Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 00:35 και 12:35, το ρολόι δείχνει ότι είναι μία παρά είκοσι πέντε. Τριάντα πέντε λεπτά μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα ή το μεσημέρι