Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Πρωτεύουσα: Αμμάν. Χώρα της Μέσης Ανατολής