Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ιπόγρυππα, ένα μυθικό πλάσμα που έχει την εμφάνιση του ένα φτερωτό άλογο με το κεφάλι και τα μπροστινά πόδια του αετού