Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Κων, η πρώτη τροποποιημένο ψυχή να εμφανίζεται στο Bleach