Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Έμβλημα της Κάλτσιο Πάντοβα, ομάδα ποδοσφαίρου από την πόλη της Πάντοβα, στην περιοχή του Βένετο