Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σταλακτίτες κρέμονται από την οροφή του σπήλαια και ορυχεία. Εάν ένα Σταλακτίτης ενώνει ένα σταλαγμίτη σχηματίζει μια στήλη