Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τρία καθεστώτα να αντιπροσωπεύει το συνδυασμό χρωμάτων, ως μια μαθηματική πρόσθεση. Η προσθήκη των δύο αρχικών χρωμάτων παίρνει ένα τρίτο χρώμα, το χρώμα που προκύπτει