Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τον παπαγάλο πειρατή που ονομάζεται καπετάνιος Κελαινώ, οι πειρατές του ηγέτη ο οποίος θα γίνει ένα νέο φίλο του Rainbow Dash. Καπετάνιος Κελαινώ, ένας χαρακτήρας στην ταινία της μικρής πόνι μου