Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Κερί κύτταρα του κηρήθρα ένα. Οι εργάτριες μέλισσες είναι οι κατασκευαστές των κυψελίδων, τα εξαγωνικά πρίσματα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του μελιού και γύρης, επίσης, για τα αυγά και τις προνύμφες