Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το γράμμα K που σχηματίζεται από δύο αρκούδες κηπουροί. Μια αρκούδα όρθιος με ένα ποτιστήρι. Η άλλη αρκούδα είναι ανάποδα και έχει ένα καλάθι με λουλούδια στο έδαφος