Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Κιβωτός του Νώε στο όρος Αραράτ, όταν τα νερά υποχωρούν