Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα θραύσμα από μια σκηνή από το παραμύθι του Χάνσελ και Γκρέτελ, το αρχικό σχέδιο είναι από Adrian Ludwig Ρίχτερ, του 19ου αιώνα γερμανική χαράκτης και ζωγράφος