Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα κορίτσι στη σχολική τάξη τον υπολογιστή. Η κοπέλα κάθεται στο τραπέζι με έναν υπολογιστή