Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια σειρά από σχέδια για τις παραδόσεις του Πάσχα. Μια κλωσσόπουλο Πάσχα, ορισμένα αυγά του Πάσχα, ένα Πάσχα Μπάνι μαζί με τα στοιχεία που σχετίζονται με την άνοιξη