Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χρωματικό διάγραμμα για έξι συνδυασμοί των χρωμάτων. Ένας κύκλος που χωρίζεται σε έξι ίσα μέρη με ένα έξι μικρότερες κύκλους